Smevallens Miranda Rs.6330

Mirandas far är den välkände Capone-Fire.

Mirandas helbror Smevallens Eloge verkar som avelshingst i Danmark.

ÅrU/PPlatsDomarePoäng
2010PremieringTångelandaMorgan Johnsson98788=40p Diplom

Capone-Fire Rs.252

Jolly Roger of Marshwood RS.215

Gletness Rockall RS.155

Jolly of Marshwood SPSB 9402

Teresia RS.1704

Nicky v.d. Hoek NL-S.741

Kerry v. Bunswaard RS 1323

Belinda v. Landzicht RS.4036

Max v. Breyvin NL-S.725

Hassan v. Bunswaard NL-S.587

Gemain v. Breyvin NL-S. 18275

Melodie v. Wolferen NL-S. 23464

Favoriet v. Wolferen NL-S.539

Gipsy v.d. Kaboutershoeve NL-S. 18562