Almnäs Etapp RS 305

Spirit v.St. Volmoed NL-S.850

Koert v.St. Olyhof NL-S.663

Dawn of Abbey NL-S. 8912

Bridgela v. Bangaerde RS 2524

Newton v. Dorpzicht NL-S. 0000745

Rosson of Transy NL-S. 0000596

Fluke of Marshwood NL-S. 18669

Serenade v. Spuitjesdom NL-S. 90643