Gläntans Duchess

Fux stj, Sto, född 9/5.

Bäckens Nordanwind Rs.698

Bäckens Helgon RS 471

Gletness Rockall RS.155

Bäckens Hejl RS 2778

Bäckens Miss-U Rs.5901

Valentijn v.d. Amstelhof Rs.260

Bäckens Miss-S Rs.3416

Gläntans Dellsy Rs.6329

Bonzo RS.453

Gläntans Domino RS 314

Zandra RS 5111

Gläntans Daisy Di RS.2366

Almnäs Origo Rs.198

Jackie RS 1471