Gläntans Rosella

Svart, Sto, Född 11/6.

Almnäs Tarpan RS.641

Perigueux v. Isala Rs.490

Libero W. v.d. Hertraksestraat NL-S. 103670

Anja v.h. Wald NL-S. 0097971

Almnäs Jum-Jum RS 4686

Timothy v.St. Geerhof RS.200

Prelude v. Spuitjesdom RS 1328

Gläntans Rosie Rs.7375

Gläntans Pele Rs.556

Valentijn v.d. Amstelhof Rs.260

Gläntans Pingla Rs.5417

Darshessa Rs.6796

Ytterhalls Kanon RS 380

Daniella RS 6028