Gläntans Dalencia

Sto, Fux, Född 2019-07-05

Bäckens Harmoni Rs.747

Gladiator RS 592

Almnäs Etapp RS 305

Smevallens Glory Rs.6264

Bäckens Helma RS 5900

Gläntans Fogde Rs.392

Bäckens Helsta RS 5142

Gläntans Dannike Rs.7374

Bäckens Monsun Rs.479

Gläntans Fogde Rs.392

Bäckens Miss-S Rs.3416

Gläntans Dellsy Rs.6329

Bonzo RS.453

Gläntans Daisy Di RS.2366