Gläntans Icana

Svart sto född 7/5-2020.

""SÅLD""

Bäckens Harmoni Rs.747

Gladiator RS 592

Almnäs Etapp RS 305

Smevallens Glory Rs.6264

Bäckens Helma RS 5900

Gläntans Fogde Rs.392

Bäckens Helsta RS 5142

Bäckens Saharah Rs.6915

Gletness Rockall RS.155

Fireball of Marshwood SPSB 1686

Gletness Rock Rose SPSB 7962

Bäckens Savanna Rs.4066

Valentijn v.d. Amstelhof Rs.260

Sacki Rs.2279