Gläntans Giljett

Sto, Svart?, Född 19/5.

Bäckens Harmoni Rs.747

Gladiator RS 592

Almnäs Etapp RS 305

Smevallens Glory Rs.6264

Bäckens Helma RS 5900

Gläntans Fogde Rs.392

Bäckens Helsta RS 5142

Bäckens Miss-U Rs.5901

Valentijn v.d. Amstelhof Rs.260

Rosson of Transy NL-S. 0000596

Julie of Marshwood NL-S. 0021524

Bäckens Miss-S Rs.3416

Capone-Fire Rs.252

Sacki Rs.2279