Gläntans Hazard

Hingst, Svart, Född 12/6.

Gladiator RS 592

Almnäs Etapp RS 305

Spirit v.St. Volmoed NL-S.850

Bridgela v. Bangaerde RS 2524

Smevallens Glory Rs.6264

Ytterhalls Kanon RS 380

Agree v. Spuitjesdom RS 2361

Bäckens Helga Rs.6971

Bäckens Helgon RS 471

Gletness Rockall RS.155

Bäckens Hejl RS 2778

Bäckens Helma RS 5900

Gläntans Fogde Rs.392

Bäckens Helsta RS 5142