Gläntans Daivi

Sto, Fux, Född 230531

Bäckens Nordanwind Rs.698

Bäckens Helgon RS 471

Gletness Rockall RS.155

Bäckens Hejl RS 2778

Bäckens Miss-U Rs.5901

Valentijn v.d. Amstelhof Rs.260

Bäckens Miss-S Rs.3416

Gläntans Darcelle Rs.7894

Giljans Feroz Rs.730

Kompis Birger RS 486

Primrose v. stal Olyhof RS 5699

Gläntans Dannike Rs.7374

Bäckens Monsun Rs.479

Gläntans Dellsy Rs.6329