Gläntans DDDD

Hingst, Brun, Född 20240518.

Bäckens Harmoni Rs.747

Gladiator RS 592

Almnäs Etapp RS 305

Smevallens Glory Rs.6264

Bäckens Helma RS 5900

Gläntans Fogde Rs.392

Bäckens Helsta RS 5142

Gläntans Darcelle Rs.7894

Giljans Feroz Rs.730

Kompis Birger RS 486

Primrose v. stal Olyhof RS 5699

Gläntans Dannike Rs.7374

Bäckens Monsun Rs.479

Gläntans Dellsy Rs.6329