Gläntans Rosie Rs.7375

Svart. Sto
Född. 23/5-2013.

e. Gläntans Pele Rs.556.
u. Darshessa Rs.6796.
e. Ytterhalls Kanon Rs.380.

ÅrU/PPlatsDomarePoäng
2016AvelsvärderingFärgelandaRonny Jonsson99788=41 Diplom 1/5

Gläntans Pele Rs.556

Valentijn v.d. Amstelhof Rs.260

Rosson of Transy NL-S. 0000596

Julie of Marshwood NL-S. 0021524

Gläntans Pingla Rs.5417

Gläntans Fogde Rs.392

Furunäs Paulina Rs.1372

Darshessa Rs.6796

Ytterhalls Kanon RS 380

Watson v. Bunswaard RS 244

Ytterhalls Akleja RS 2078

Daniella RS 6028

Skattens Crut RS 330

Dajmie RS 2849