Gläntans Nilea

Sto, Brun, Född 23/5.

Almnäs Tarpan RS.641

Perigueux v. Isala Rs.490

Libero W. v.d. Hertraksestraat NL-S. 103670

Anja v.h. Wald NL-S. 0097971

Almnäs Jum-Jum RS 4686

Timothy v.St. Geerhof RS.200

Prelude v. Spuitjesdom RS 1328

Bäckens Saharah Rs.6915

Gletness Rockall RS.155

Fireball of Marshwood SPSB 1686

Gletness Rock Rose SPSB 7962

Bäckens Savanna Rs.4066

Valentijn v.d. Amstelhof Rs.260

Sacki Rs.2279