Gläntans Ginnie

Svart, Sto, Född 26/5.

Almnäs Tarpan RS.641

Perigueux v. Isala Rs.490

Libero W. v.d. Hertraksestraat NL-S. 103670

Anja v.h. Wald NL-S. 0097971

Almnäs Jum-Jum RS 4686

Timothy v.St. Geerhof RS.200

Prelude v. Spuitjesdom RS 1328

Gläntans Leia Rs.6797

Bäckens Monsun Rs.479

Gläntans Fogde Rs.392

Bäckens Miss-S Rs.3416

Bahia Feliz RS.3057

Timothy v.St. Geerhof RS.200

Felicia RS 1888