Gläntans Miss-Jolene

Svart, Sto, Född 4/6.

Almnäs Tarpan RS.641

Perigueux v. Isala Rs.490

Libero W. v.d. Hertraksestraat NL-S. 103670

Anja v.h. Wald NL-S. 0097971

Almnäs Jum-Jum RS 4686

Timothy v.St. Geerhof RS.200

Prelude v. Spuitjesdom RS 1328

Bäckens Miss-U Rs.5901

Valentijn v.d. Amstelhof Rs.260

Rosson of Transy NL-S. 0000596

Julie of Marshwood NL-S. 0021524

Bäckens Miss-S Rs.3416

Capone-Fire Rs.252

Sacki Rs.2279