Gläntans Rebus

Hingst, Svart, Född 2019-05-23.

Bäckens Harmoni Rs.747

Gladiator RS 592

Almnäs Etapp RS 305

Smevallens Glory Rs.6264

Bäckens Helma RS 5900

Gläntans Fogde Rs.392

Bäckens Helsta RS 5142

Darshessa Rs.6796

Ytterhalls Kanon RS 380

Watson v. Bunswaard RS 244

Ytterhalls Akleja RS 2078

Daniella RS 6028

Skattens Crut RS 330

Dajmie RS 2849