Gläntans Dublin

Hingst, fux, stj, född 230512.

Bäckens Harmoni Rs.747

Gladiator RS 592

Almnäs Etapp RS 305

Smevallens Glory Rs.6264

Bäckens Helma RS 5900

Gläntans Fogde Rs.392

Bäckens Helsta RS 5142

Gläntans Dellsy Rs.6329

Bonzo RS.453

Gläntans Domino RS 314

Zandra RS 5111

Gläntans Daisy Di RS.2366

Almnäs Origo Rs.198

Jackie RS 1471