Gläntans Filippo

Hingst, Svart, Född 230523.

Bäckens Harmoni Rs.747

Gladiator RS 592

Almnäs Etapp RS 305

Smevallens Glory Rs.6264

Bäckens Helma RS 5900

Gläntans Fogde Rs.392

Bäckens Helsta RS 5142

Gläntans Leia Rs.6797

Bäckens Monsun Rs.479

Gläntans Fogde Rs.392

Bäckens Miss-S Rs.3416

Bahia Feliz RS.3057

Timothy v.St. Geerhof RS.200

Felicia RS 1888