Gläntans Hilton

Hingst, Fux, Född 230523.

Bäckens Nordanwind Rs.698

Bäckens Helgon RS 471

Gletness Rockall RS.155

Bäckens Hejl RS 2778

Bäckens Miss-U Rs.5901

Valentijn v.d. Amstelhof Rs.260

Bäckens Miss-S Rs.3416

Bäckens Helga Rs.6971

Bäckens Helgon RS 471

Gletness Rockall RS.155

Bäckens Hejl RS 2778

Bäckens Helma RS 5900

Gläntans Fogde Rs.392

Bäckens Helsta RS 5142