Gläntans Tross

Hingst, Svart, Född 2022-05-23.

Bäckens Harmoni Rs.747

Gladiator RS 592

Almnäs Etapp RS 305

Smevallens Glory Rs.6264

Bäckens Helma RS 5900

Gläntans Fogde Rs.392

Bäckens Helsta RS 5142

Gläntans Miss-Lee Rs.6888

Gläntans Pele Rs.556

Valentijn v.d. Amstelhof Rs.260

Gläntans Pingla Rs.5417

Bäckens Miss-S Rs.3416

Capone-Fire Rs.252

Sacki Rs.2279